Nieuws

Stijging in de WIA-instroom, vooral in onderwijs

maandag 28 januari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is toegenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is dat er meer 60-plussers zijn die langer doorwerken. Daarbij valt op dat de stijging het grootst is bij Overheid en Onderwijs, de gezondheidszorg en de bankensector. Dat blijkt uit onderzoek van UWV.

De gevolgen van het langer doorwerken hebben te maken met het wegvallen van het zogenaamde healthy-workereffect. Konden mensen met gezondheidsproblemen vroeger via een regeling voor vervroegd uittreden het werkproces verlaten, nu moeten alle werknemers langer doorwerken; ook de mensen met een gezondheidsrisico. Het effect is niet beperkt tot 2016 maar speelt al langer. Het langer doorwerken en de verhoging van de pensioenleeftijd zal ook de komende jaren tot een extra verhoging van de instroom leiden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat de instroom in de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) over de hele linie is toegenomen, terwijl de toename bij de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) vooral te vinden is bij de leeftijdsgroep 55-plus. Bij de IVA wordt de groei vooral bepaald door het langer doorwerken. Bij de WGA is er naast het effect van het langer doorwerken meer aan de hand. Deze vraag is echter niet verder onderzocht.

Bron: UWV