Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Stimulans om een onderwijsbevoegdheid te halen na een bachelor of masterstudie

woensdag 17 februari 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Universitaire studenten die leraar willen worden in het voortgezet onderwijs kunnen op de nieuwe website www.mastersvoorhetvo.nl nagaan of ze in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor bachelor- of masterstudenten die een universitaire lerarenopleiding gaan volgen in een tekortvak. Het ministerie van OCW wil daarmee stimuleren dat extra eerstegraads leraren worden opgeleid voor de tekortvakken in het voortgezet onderwijs.  

“Het belangrijkste bij lesgeven is enthousiasme”
ULO-studenten en jonge docenten in het voortgezet onderwijs vertellen op de website www.mastersvoorhetvo.nl hoe zij de opleiding en het beroep ervaren. Verder gaat de site in op de arbeidsvoorwaarden en werkomgeving in het voortgezet onderwijs en biedt informatie over de universitaire lerarenopleidingen. De site Mastersvoorhetvo.nl bevat de voorwaarden en de aanvraagprocedure van de Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters

De site Mastersvoorhetvo.nl en de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters worden gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). De site Mastersvoorhetvo.nl is verbonden aan Wordleraarinhetvo.nl en wordt beheerd door Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs.

 LOGO Mastersvoor_het_vo 189 x 44.jpg