Nieuws

Strategische personeelsplanning: nieuwe tools beschikbaar!

woensdag 23 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Wilt u strategische personeelsplanning een boost geven in uw schoolorganisatie? Maak dan gebruik van de nieuwe module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO en schrijf u in voor een van de cursussen Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning. Zo heeft u alle tools in handen voor een succesvol strategisch personeelsbeleid.

Nieuwe SPP-module
Het Scenariomodel-VO is onlangs vernieuwd en uitgebreid met een module voor strategische personeelsplanning (SPP-module). Met deze module krijgt u inzicht in de aanwezige en benodigde formatie per vak op bestuurs- en schoolniveau voor de komende jaren. En als u dat wilt, kunt u ook onderscheid maken naar bijvoorbeeld functieniveau of bevoegdheid. Dit alles wordt mooi gepresenteerd in interactieve infographics en dashboards. Met deze informatie kunt u tijdig anticiperen op de verwachte personele behoefte en uw kwantitatieve strategische personeelsplanning maken.

Hoe werkt het?
Om te werken met de SPP-module dient u eerst in te loggen in het Scenariomodel-VO en een eigen scenario aan te maken. Vervolgens kunt u op de pagina ‘Mijn scenario’s’ de SPP-module openen. Een hulpprogramma helpt u stapsgewijs door de module heen. 

Naar het Scenariomodel-VO.

Cursus Scenariomodel-VO en strategische personeelsplanning
Wilt u op weg geholpen worden met het gebruik van het Scenariomodel-VO en de SPP-module? En wilt u leren (in collegiale uitwisseling met andere scholen) hoe u de (kwantitatieve) uitkomsten uit de SPP- module kunt gebruiken voor (strategisch) beleid? Schrijf u dan in voor een van de volgende cursussen: