Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Studiebeurs eerstegraads lerarenopleiding nu ook voor deeltijd en young professionals

dinsdag 15 augustus 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Per 1 augustus 2017 is de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters verruimd. De tegemoetkoming is nu aan te vragen voor het volgen van een universitaire lerarenopleiding in een tekortvak* in voltijd én deeltijd. Naast bachelor- en masterstudenten kunnen ook young professionals die minder dan 5 jaar geleden zijn afgestudeerd of gepromoveerd de tegemoetkoming ontvangen.  

In het voortgezet onderwijs is er een tekort aan eerstegraads leraren in de talen en exacte vakken. Om extra eerstegraads leraren op te leiden voor deze tekortvakken, biedt het ministerie van OCW via de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters een extra stimulans voor het halen van een onderwijsmaster. Studenten die in 2017 starten met een universitaire lerarenopleiding of educatieve master in een tekortvak kunnen de tegemoetkoming aanvragen t/m 31 oktober 2017. Start je in 2018? Dan kun je de tegemoetkoming aanvragen van 1 januari t/m 31 oktober 2018.  

Inmiddels hebben al 747 studenten de studiebeurs van 3000 of 5000 euro aangevraagd. Meer weten? Op de website Mastersvoorhetvo.nl vertellen enkele studenten en jonge docenten hoe zij de opleiding en het docentschap ervaren. Laat je inspireren en informeren! Wil je weten of jij voor de tegemoetkoming in aanmerking komt? Ga dan naar www.mastersvoorhetvo.nl voor de voorwaarden en aanvraagprocedure van de regeling Tegemoetkoming studiekosten onderwijsmasters. Deze site geeft daarnaast informatie over de lerarenopleidingen en de werkomgeving in het voortgezet onderwijs.  

* De tekortvakken zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

950x350 02.jpg