Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Subsidie beschikbaar voor gezond en duurzaam schoolgebouw

woensdag 5 oktober 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken

De overheid stelt sinds 3 oktober een subsidie beschikbaar waarmee schoolbesturen extern advies kunnen inhuren voor verduurzaming van hun schoolgebouwen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van € 3.500. Hiervan kunnen 150 schoolbesturen gebruik maken. De subsidie is bedoeld als steuntje in de rug voor schoolbesturen. Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van een gebouw is vaak een behoorlijke klus. Met de hulp van experts wordt het voor scholen eenvoudiger om verbeteringen door te voeren.

Over de subsidieregeling en Green Deal Scholen
De subsidieregeling is onderdeel van de Green Deal Scholen die bijdraagt aan duurzame groei zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord. De Green Deal Scholen is een samenwerking tussen vertegenwoordigers van het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, gemeenten, milieuorganisaties, huisvestingsdeskundigen en verschillende ministeries. De Green Deal Scholen wil schoolbesturen én gemeenten een helpende hand toesteken door kennis te bundelen en scholen op weg te helpen in de stappen die zij kunnen nemen. De Green Deal Scholen doet dit onafhankelijk en berekent hiervoor geen kosten. De Green Deal Scholen heeft een helpdesk om scholen op weg te helpen en biedt via haar kennisportal Greendealscholen.nl onderzoeken, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie aan.

Meer informatie en voor het aanmelden van subsidie vindt u op de website van Ruimte-Ok.