Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Subsidie voor regionale aanpak lerarentekort

woensdag 12 december 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Tijdens de landelijke bijeenkomst op 11 december in DeFabrique in Utrecht heeft het ministerie van OCW de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort toegelicht aan ruim 250 betrokken schoolleiders, bestuurders, opleiders en gemeenteambtenaren. Naast uitleg over de subsidieregeling, werden inspirerende voorbeelden gedeeld en zijn de deelnemers uit de verschillende regio’s met elkaar in gesprek gegaan over de aanpak van het lerarentekort.

Subsidieregeling
De Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort heeft als doel regio’s te faciliteren het lerarentekort regionaal aan te pakken. De samenwerking in po, vo en mbo in de regio tussen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen staat dan ook centraal in de regeling. Voor het vo en mbo is voor 2019 4,5 miljoen euro gereserveerd voor de regionale aanpak van het lerarentekort. De middelen komen voor meerdere jaren beschikbaar. Vanaf 15 januari t/m 31 augustus 2019 kunnen de plannen met bijbehorende begroting worden ingediend. Lees hier meer over de subsidieregeling.

Inspiratie
Via de eerdere Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs ondersteunt Voion 10 regionale projecten van schoolbesturen en lerarenopleidingen. Op www.voion.nl/regionalesamenwerking deelt Voion deze en andere voorbeelden van projecten en samenwerkingsinitiatieven in de regio's.

Ondersteuning en advies
De regioadviseurs van Voion kunnen schoolbesturen in het voortgezet onderwijs ondersteunen en desgewenst begeleiden met de subsidieaanvraag. Wilt u aan de slag met de aanpak van het lerarentekort in uw regio? Heeft u nog vragen over de regeling of wilt u advies bij het opstellen van het plan van aanpak? Neem dan contact op met één van onze regioadviseurs of bel met 070-3 765 756.

Subsidie lerarentekort OCW.jpg