Nieuws

Subsidieregeling Extra hulp voor de klas in coronatijd

vrijdag 18 december 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het kabinet stelt 210 miljoen euro beschikbaar waarmee scholen en instellingen in het po, vo en mbo extra hulp binnen en buiten de klas kunnen inschakelen in deze coronatijd. Voor het voortgezet onderwijs gaat het om een bedrag van 56 miljoen euro. Met dit geld kunnen scholen extra bevoegd personeel inzetten, ondersteuners laten meehelpen en meer gastlessen mogelijk maken, bijvoorbeeld op het gebied van sport, techniek en cultuur. Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen.

Door de coronamaatregelen moeten scholen vaker fysiek onderwijs en afstandsonderwijs combineren. Dit vraagt veel van scholen; leraren moeten vaker thuisblijven vanwege klachten of ziekte. Dit leidt tot meer lesuitval en soms tot het naar huis sturen van klassen of tijdelijke schoolsluiting. Daarom stelt het kabinet 210 miljoen euro beschikbaar voor extra hulp binnen en buiten de klas.

Wie kan aanvragen?
Scholen in het primair en voortgezet onderwijs dienen in een regionaal samenwerkingsverband met andere scholen de subsidieaanvraag in. Hierbij kunnen de bestaande regionale samenwerkingsverbanden binnen de aanpak van het personeelstekort (RAP-regio’s) een aanvraag indienen. Daarnaast is het mogelijk om aan te sluiten bij bestaande regio’s en is het mogelijk voor nieuwe regio’s om een aanvraag in te dienen.

Subsidieregeling
In de subsidieregeling staat hoe een subsidieaanvraag eruit moet zien en aan welke eisen een regionaal samenwerkingsverband moet voldoen. Regio’s kunnen tot en met 24 januari 2021 een aanvraag indienen via dus-i.nl/subsidies. De subsidie wordt uiterlijk op 31 maart 2021 vastgesteld. Lees meer over de subsidieregeling op de website van DUS-i: dus-i.nl/subsidies.

Op de site Aanpaklerarentekort.nl vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over deze regeling.