Nieuws

Taakdelegatie door bedrijfsartsen

dinsdag 4 juni 2019 | Veilig en vitaal werken

Bedrijfsartsen mogen bepaalde werkzaamheden laten uitvoeren door andere gespecialiseerde professionals. Ook wel taakdelegatie genoemd. Schoolbesturen zijn verplicht voor bepaalde arbotaken een arbodienst of (BIG-geregistreerde) bedrijfsarts te contracteren. Taakdelegatie heeft daarom gevolgen voor zowel de werknemers als de werkgevers in het voortgezet onderwijs.

Werkwijzer Taakdelegatie
Taakdelegatie komt al veel voor, maar een goed handelingskader en stappenplan ontbrak tot op heden. Daarom hebben partijen uit het veld zoals beroeps- en brancheverenigingen van bedrijfsartsen en arbodiensten de Werkwijzer Taakdelegatie ontwikkeld. In de Werkwijzer Taakdelegatie staat voor bedrijfsartsen beschreven wat kan en mag. De Werkwijzer bevat ook zinvolle en bruikbare informatie voor alle andere betrokken partijen.

Voordelen
Het delegeren van taken door de bedrijfsarts levert mogelijk voordelen op voor zowel werknemers als werkgevers. Het kan ten goede komen aan de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg, want de juiste professional biedt de juist zorg aan. De bedrijfsarts kan hierdoor ook meer tijd besteden aan ingewikkelde vragen en verzuimgevallen. Ook is dat er meer tijd en aandacht voor preventie en advies is, wat uiteindelijk verzuim kan voorkomen.

Privacy
Taakdelegatie zal geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de zorg of privacy. De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijke en de degene die de taken overneemt is – net als de bedrijfsarts – gebonden aan het medische beroepsgeheim.

In de praktijk
Als werkgever en werknemer is het handig om te weten hoe taakdelegatie er in de praktijk aan toe gaat. Wanneer u te maken krijgt met een bedrijfsarts weet dan dat hij de volgende stappen kan ondernemen:
  • Bedrijfsarts bepaalt of het mogelijk is om bepaalde werkzaamheden te delegeren.
  • Wanneer dit het geval is, stemt de bedrijfsarts dit af met degene die de taken gaat overnemen.
  • Deze overeenstemming wordt vastgelegd op papier.
  • De bedrijfsarts blijft eindverantwoordelijke en houdt gedurende de procedure een oogje in het zeil.
  • Zowel de werknemer als de werkgever worden op de hoogte gebracht wanneer er sprake is van taakdelegatie.
OVAL heeft twee informatiefolders over taakdelegatie binnen de bedrijfsgezondheidszorg ontwikkeld voor zowel werkgevers als werknemers.

Ook NVBA heeft een dossier gemaakt over taakdelegatie door bedrijfsartsen.