Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Talis 2018: Lessen van over de hele wereld

maandag 3 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Half april ontvangen 150 geselecteerde scholen in het voortgezet onderwijs een uitnodiging om mee te doen aan de online enquête van Teaching and Learning International Survey (Talis) 2018. Door deelname kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de verdere versterking van het leraarsberoep in Nederland en op hun school.

Talis staat voor Teaching and Learning International Survey en is een internationaal vergelijkend onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders over hun beroep en werkomgeving. Talis geeft leraren en schoolleiders de kans zich uit te spreken over hun vak en hun school en levert door (internationale) vergelijkingen waardevolle inzichten op. Aan Talis 2018 doen bijna 50 landen mee. Nederland doet nu voor de derde keer mee in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en voor de eerste keer in het basisonderwijs. Talis is niet gericht is op ‘platte’ scores, maar geeft direct inzicht in verschillende factoren die van invloed zijn op de leer- en werkomgeving van leraren en schoolleiders.

Wat levert deelname op voor de school/leraren?

  • Indien minimaal de helft van de geselecteerde leraren en daarnaast de schoolleider de vragenlijst invullen, ontvangen de school en deelnemende leraren na afloop van het onderzoek een terugkoppeling van de schoolresultaten, afgezet tegen de landelijk gemiddelden. Deze rapportage is door scholen uit Talis 2013 gebruikt om het schoolbeleid op diverse thema’s tegen het licht te houden, zoals coaching en professionalisering, collegiale samenwerking en de mate waarin leraren zeggenschap hebben in het schoolbeleid;
  • Leraren die de vragenlijst invullen krijgen een bol.com-bon ter waarde van € 15. Dit bedrag wordt verhoogd naar € 25 indien op hun school een respons van minimaal 75% wordt gehaald;
  • Het belangrijkst is echter dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan een verdere versterking van het leraarsberoep in Nederland en op hun school. Zo zijn naar aanleiding van Talis 2013 extra middelen beschikbaar gesteld voor de begeleiding van starters en de ontwikkeling van de school als lerende organisatie.
Meer informatie
Voor meer informatie zie www.talis2018.nl de digitale brochure.
Of bekijk de uitkomsten van Talis 2013.