Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Techniekpact op weg naar 2020

donderdag 12 mei 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Maandag 18 april 2016 hebben de ministers Kamp en Bussemaker en staatssecretaris Dekker het geactualiseerde Techniekpact 2020 in ontvangst genomen uit handen van Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact. Om mee te kunnen bewegen met de impact van technologische ontwikkelingen in de maatschappij is het Techniekpact geactualiseerd.

Het Techniekpact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. De inzet voor 2016-2020 van het Techniekpact bestaat uit 12 doelen, van het structureel aanbieden van wetenschap en technologie in het onderwijs, het zorgen voor voldoende en vakbekwame leerkrachten tot het investeren in duurzame inzetbaarheid van technici.

Carrières leraren moeten meer circulair
Doekle Terpstra presenteerde een denkrichting voor het oplossen van het lerarentekort in het beroepsonderwijs (vmbo/mbo). Het plan is opgesteld door een groep ‘Omdenkers’ in opdracht van de minister Bussemaker. Centraal uitgangspunt is dat alle betrokken partijen in de regio samenwerken bij het stimuleren van de mobiliteit tussen onderwijs en bedrijfsleven waardoor circulaire loopbanen mogelijk worden: personeel werkt afwisselend in het bedrijfsleven en het onderwijs of in beide sectoren (in deeltijd). Hier zou het opleidingsaanbod afgestemd kunnen worden: meer modulair, meer learning on the job, meer maatwerk, werken met smalle en brede bevoegdheden op verschillende opleidingsniveaus (AD, Bachelor, Master). Belangrijk is dat het leraarsberoep interessanter wordt voor een bredere doelgroep; daarbij is het zaak meer dan nu uit te gaan van de motivatie, drijfveren en talenten van potentiële docenten. Minister Bussemaker heeft aangegeven het verder uitwerken van de in het advies voorgestelde aanpak in een pilotregio te willen ondersteunen.

Meer informatie: