Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tien pilots professioneeel statuut

woensdag 15 november 2017 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Sinds de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft Voion tien aanvragen ontvangen voor een tegemoetkoming pilot professioneel statuut. Vijf aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd, 5 worden op dit moment nog beoordeeld. Het proces dat deze scholen de komende periode doorlopen om tot een gedragen professioneel statuut te komen, zal Voion volgen en delen met de sector.

Tien pilots
Voion stelt voor scholen die snel aan de slag willen met het professioneel statuut een tegemoetkoming van maximaal 10.000 euro beschikbaar op basis van cofinanciering. Activiteiten die leiden tot een gedragen professioneel statuut (bijvoorbeeld inhuur van een procesbegeleider of verletkosten van deelnemende docenten) komen voor deze cofinanciering in aanmerking. Er is budget beschikbaar voor tien pilots. Zolang nog niet alle tien aanvragen zijn gehonoreerd, komen nieuwe aanvragen op een reservelijst.

Uitnodiging dialoogbijeenkomst Zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren
Om tot een levend en gedragen professioneel statuut te komen is vooral het gesprek tussen schoolleiding, bestuur en leraren dat daaraan vooraf gaat belangrijk. Op 21 november organiseert Voion in samenwerking met het Hondsrug College in Emmen een dialoogbijeenkomst over de zeggenschap en verantwoordelijkheden van leraren. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze bijeenkomst en met collega’s het gesprek aan te gaan over wat uiteindelijk de kern is: wat hebben leraren nodig om hun beroep goed te kunnen uitoefenen? Meer informatie en aanmelden