Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tijdelijk aanbod aanpak ziekteverzuim

maandag 14 mei 2018 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Om scholen te ondersteunen bij de aanpak van het ziekteverzuim zal Voion haar dienstverlening tijdelijk uitbreiden met advisering op het gebied van ziekteverzuimbeleid en -aanpak. Wilt u (meer) grip krijgen op het ziekteverzuim in uw organisatie? Maak dan nu gebruik van het aanbod om te sparren met een gespecialiseerde Voion-adviseur.

Flitsenquête verzuimaanpak
In januari heeft Voion een korte enquête verstuurd naar HR-medewerkers en beleidsmedewerkers, bestuurders en directeuren met P&O in hun portefeuille. Uit de resultaten blijkt dat een aantal respondenten (zeer) ontevreden is over het verzuimniveau in hun organisatie en over de mate van invloed op de verzuimontwikkeling in hun organisatie. Bijna de helft van de 132 respondenten gaf aan (al dan niet onder bepaalde voorwaarden) gebruik te willen maken van een eventueel ondersteuningsaanbod van Voion op het thema ziekteverzuim. Van deze groep gaf verreweg het grootste deel aan gebruik te willen maken van Voion als sparringpartner.

Aanbod adviesgesprek
Op uw verzoek komt een adviseur langs om met u te reflecteren op, of u desgewenst kritisch te bevragen over, uw verzuimbeleid (preventie en re-integratie), achterliggende (mens)visie en uitvoering  van het beleid. Denk o.a. aan een analyse en interpretatie van de verzuimcijfers, opzet van het verzuimbeleid, ziekte- en herstelmelding, cont(r)act met de arbodienst, inzet van de bedrijfsarts, enz.

Per school kan maximaal drie keer een sparringgesprek worden gevoerd. De inzet van de adviseurs is voor de school kosteloos. Het aanbod van deze dienstverlening is tijdelijk en beperkt.

Aanvragen niet meer mogelijk!
Vanwege de enorme belangstelling voor deze adviesgesprekken, is het op dit moment niet meer mogelijk om een gesprek met een gespecialiseerde adviseur van Voion over uw ziekteverzuimbeleid en –aanpak aan te vragen.