Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tips voor medezeggenschapsraad: betrokkenheid achterban vergroten

dinsdag 21 maart 2017 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Deze betrokkenheid is essentieel voor een goed functionerende medezeggenschap.

De tips zijn te vinden in het persbericht van het project ‘Versterking medezeggenschap’. Op de website van dit project vinden (G)MR-leden daarnaast een tipboek en een handreiking om de betrokkenheid van de achterban te vergroten.


Over het project
Het project ‘Versterking medezeggenschap’ is een initiatief van de VO-raad, PO-Raad, LAKS, AVS, Ouders & Onderwijs, FvOv, VOO, CNV en AOb, om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Meer informatie vindt u op de website infowms.nl.