Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte: werkgever krijgt compensatie

dinsdag 11 april 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Werkgevers worden gecompenseerd voor de transitievergoeding die ze moeten betalen bij ontslag na 2 jaar ziekte. Dat staat in een wetsvoorstel dat in maart is gepubliceerd. De geplande datum van inwerkingtreding is 1 januari 2019. De wet krijgt dan terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Slapend dienstverband onwenselijk
Op 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd voor werknemers met een arbeidsovereenkomst. Daarna bleek dat veel werkgevers moeite hebben met deze vergoeding bij ontslag van een werknemer na 2 jaar ziekte. Dit omdat zij ook al 2 jaar loon moeten doorbetalen bij ziekte. Om geen transitievergoeding te hoeven betalen houden sommige werkgevers zo’n werknemer in dienst in een “slapend dienstverband”. De wetgever vindt een “slapend dienstverband” onwenselijk en kondigde daarom afgelopen najaar een wetswijziging aan.

Wat gaat er veranderen?
  • De werkgever krijgt recht op een compensatie als hij een ontslagvergoeding heeft betaald aan een werknemer die is ontslagen na 2 jaar ziekte. Of aan een werknemer met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst is gegaan.
  • De compensatie geldt niet alleen na betaling van een wettelijke transitievergoeding. Maar ook na betaling van een overeengekomen ontslagvergoeding, bijvoorbeeld bij ontslag via een vaststellingsovereenkomst.
  • De compensatie bedraagt maximaal het bedrag van de wettelijke transitievergoeding waarop de werknemer recht had direct na afloop van het tweede ziektejaar.
  • De compensatie is ook niet hoger dan het bedrag aan loon dat de werkgever heeft betaald over de ziekteperiode. Met name bij werknemers met een tijdelijk dienstverband die ziek uit dienst gaan, kan dit bedrag lager zijn dan de transitievergoeding.
  • UWV gaat de compensatieregeling uitvoeren. De bedragen komen uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Dat is een fonds dat niet werkt voor overheid en onderwijs. Het ministerie van OCW heeft echter toegezegd een aanvullende regeling te treffen waardoor ook onderwijswerkgevers gebruik kunnen maken van de compensatie.
  • Er komt nog een nadere regeling voor de aanvraagprocedure.
Advies aan werkgevers
Aangezien er bij het wetsvoorstel sprake is van een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, is het raadzaam dat werkgevers de komende periode aan het volgende denken:
  • Als een werknemer met ontslag gaat via een vaststellingsovereenkomst, vermeld daarin dan duidelijk dat het gaat om een ontslag na 2 jaar ziekte.
  • Bewaar zorgvuldig alle gegevens over transitie- en andere ontslagvergoedingen die u vanaf 1 juli 2015 betaald hebt aan werknemers die na 2 jaar ziekte met ontslag zijn gegaan. En aan werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan na afloop van een tijdelijk dienstverband.