Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tweede Kamer stemt in met Lerarenregister

woensdag 12 oktober 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Gisteren stemde een meerderheid van de Tweede Kamer in met het wetsvoorstel Beroep Leraar, waarin onder andere het Lerarenregister wordt geregeld. Kern van het wetsvoorstel is de verplichting tot registratie voor docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs.

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 5 oktober 2016 bleek al dat een Kamermeerderheid positief tegenover het wetsvoorstel van het kabinet stond. Wel bleken er aanzienlijke verschillen van inzicht bij de Kamerfracties over de te verwachten effecten en opbrengsten van het Lerarenregister zoals het oplossen van het lerarentekort en het terugdringen van onbevoegd gegeven lessen. Ook toonde een aantal fracties zich niet overtuigd dat er in het veld, en met name onder leraren, voldoende draagvlak is voor het register.

Lerarentekort
GroenLinks en de PvdA dienden tijdens het debat een motie in om met een plan van aanpak te komen om het lerarentekort in alle onderwijssectoren op te lossen. In dat plan moet de regering ook kijken naar zaken als beloning en carrièreperspectief, opleidingsstructuur, kwalitatief aanbod van bijscholing en beperking van de werkdruk van leraren. Deze motie is aangenomen. Dat betekent dat er voor 15 februari 2017 een plan van aanpak aan de Kamer dient te worden voorgelegd. 

Instructeurs en toa's
Ook de motie van de PvdA om de instructeurs en onderwijsassistenten primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) in het register op te nemen, werd kamerbreed gesteund. FvOv (Federatie van Onderwijsvakorganisaties) ziet de aangenomen motie van de Tweede Kamer als blijk van erkenning en steun in de rug voor het onderwijsondersteunend personeel, dat ook een waardevolle bijdrage levert aan het onderwijsproces.

Het verslag van het debat in de Tweede Kamer, inclusief een overzicht van de ingediende moties en amendementen, staat op de website van de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer.