Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Tweede nota van wijziging bij Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg

maandag 19 juni 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het onderdeel meerlingenverlof wordt uit het voorstel voor wijziging van de Wet arbeid en Zorg gehaald en opgenomen in de Verzamelwet SZW 2018. Deze wordt in de zomer aan de Tweede Kamer aangeboden. Hierdoor kan het wetsvoorstel over het meerlingenverlof separaat behandeld worden, met als gevolg dat de aanpassing van het meerlingenverlof per 1 april 2018 in werking kan treden.

Omdat het Wetsvoorstel wijziging van de Wet arbeid en zorg controversieel is verklaard, heeft minister Asscher op 29 mei 2017 de tweede nota van wijziging aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze nota van wijziging geeft minister Asscher invulling aan zijn toezegging van 2 mei 2017 om het onderdeel meerlingenverlof uit het wetsvoorstel te halen.

Meerlingenverlof
Bevalt een werkneemster te vroeg van een meerling, dan wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal dagen dat het zwangerschapsverlof korter heeft geduurd dan tien weken. Sinds 1 april 2016 hebben werkneemsters die zwanger zijn van een meerling recht op vier extra weken zwangerschapsverlof. Een werkneemster kan hierdoor acht tot tien weken (in plaats van vier tot zes weken) voor de bevallingsdatum met zwangerschapsverlof gaan. Bevalt de werkneemster op de uitgerekende bevallingsdatum, dan kan zij in totaal 20 weken verlof opnemen (tien weken voor de bevalling en tien weken na de bevalling).

Werkneemsters die vóór de verwachte bevallingsdatum een meerling krijgen, kunnen op dit moment vaak niet (volledig) profiteren van het langere meerlingenverlof.

Voor meer informatie klik hier.