Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Uitbreiding zwangerschapsverlof bij meerling

dinsdag 21 juni 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Vanaf 1 april 2016 is het meerlingenverlof inwerking getreden: een verlenging van het zwangerschapsverlof met vier weken voor werkneemsters die een meerling verwachten. Het verlof moet ervoor zorgen dat vrouwen bij meerlingzwangerschap geen onnodige risico’s lopen vanwege hun werk.

Dit verlof komt voort uit een amendement dat de Tweede Kamer aannam tijdens de behandeling van de Wet modernisering voor verlof en arbeidstijden. Het zwangerschapsverlof gaat 8 tot 10 weken voor de vermoedelijke datum van bevalling in. Een werkneemster kan gebruikmaken van de nieuwe regeling als zij op of na donderdag 26 mei 2016 is uitgerekend.

Het meerlingenverlof is een recht, geen plicht. Vrouwen die zwanger zijn van een meerling kunnen ook nog steeds hun verlof opnemen volgens de ‘oude regeling’ van 4 tot 6 weken stoppen voor de vermoedelijke bevallingsdatum.

De wettekst over bevallingsverlof is niet gewijzigd en is voor ouders van een meerling gelijk aan ouders van een eenling. Het bevallingsverlof blijft bij een meerling 10 weken tenzij de bevalling (veel) eerder plaatsvindt dan de vermoedelijke datum en de werkneemster daardoor minder dan 6 weken zwangerschapsverlof heeft gehad. Algemeen uitgangspunt blijft dat de totale periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof in ieder geval 16 weken moet zijn.