GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Uitkering ouderschapsverlof is definitief 70%

dinsdag 21 juni 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Wet betaald ouderschapsverlof gaat in per 2 augustus 2022. De wet geeft werknemers recht op negen weken betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van hun kind. Voor een adoptie- of pleegkind geldt dit vanaf de dag dat het kind in huis wordt opgenomen én het kind nog geen acht jaar is. Gedurende dit wettelijk betaald ouderschapsverlof heeft de werknemer recht op 70 procent van het (maximum) salaris.

De nieuwe wettelijke regeling is gunstiger dan de huidige CAO VO. Daarin staat namelijk dat ouders recht hebben op 415 uur betaald ouderschapsverlof bij een volledige normbetrekking op basis van ongeveer 55% van hun salaris. Wel is het zo dat het wettelijk betaald ouderschapsverlof moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind, terwijl in de CAO VO staat dat het gespreid kan worden opgenomen tot het kind 8 jaar wordt (zie artikel 15.6 CAO VO).

Voordeel werkgever
De nieuwe wet bepaalt dat de werknemer via de werkgever een uitkering bij het UWV kan aanvragen voor betaald ouderschapsverlof. Deze vergoeding betreft 70 procent van de loonkosten (maximum dagloon) gedurende negen weken, mits dit betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. De uitkering voor het betaald ouderschapsverlof wordt aangevraagd nadat het verlof is genoten en uiterlijk drie maanden nadat het kind een jaar oud is. Voor een adoptie- of pleegkind is de periode een jaar en drie maanden nadat het kind in huis opgenomen is.

Voor werknemers blijft de terugbetalingsregeling uit de CAO VO van toepassing. De CAO VO kent een terugbetalingsreling bij vertrek (dit geldt niet bij een andere baan in het vo) of vermindering van werkuren binnen een jaar na verlof. De nieuwe wet kent geen terugbetalingsregeling en het UWV zal daarom niet terugvorderen.

Op dit moment zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO VO nog gaande en is het nog niet duidelijk hoe de regeling voor ouderschapsverlof er in de nieuwe CAO VO komt uit te zien.