Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Uitnodiging regionale gesprekken aanpak lerarentekort

woensdag 4 oktober 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Welke mogelijkheden zijn er voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? Hoe kunnen we de samenwerking tussen lerarenopleidingen, gemeenten en schoolbesturen verder optimaliseren? Voion en het Ministerie van OCW willen hier graag met u over in gesprek.

Het voortgezet onderwijs heeft ook de komende jaren een tekort aan gekwalificeerde leraren in de bekende tekortvakken. De knelpunten zijn niet per definitie regionaal van aard, maar vragen bij het oplossen wel om een regionale aanpak. Welke mogelijkheden zijn er voor een gezamenlijke aanpak van het lerarentekort in uw regio? Hoe kunnen we de samenwerking tussen lerarenopleidingen, gemeenten en schoolbesturen verder optimaliseren? Voion en het Ministerie van OCW willen graag in diverse regio’s hierover met lerarenopleidingen, bestuurders, directeuren en HRM-ers  in gesprek.

Voion heeft in het schooljaar 2016/2017 meerdere succesvolle bijeenkomsten georganiseerd in samenwerking met de lerarenopleidingen en samenwerkende schoolbesturen over de aanpak van onbevoegd lesgeven. In vervolg daarop willen we graag regionale gesprekken organiseren over het lerarentekort.

Tijdens deze regionale bijeenkomsten krijgt u informatie over de diverse regelingen en aanpakken van Voion en het Ministerie van OCW voor de lerarentekorten. Ook krijgt u arbeidsmarktgegevens van uw regio. Vervolgens willen we graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak in uw regio.

Interesse?
Heeft u interesse om een dergelijke bijeenkomst bij te wonen of er zelf een te organiseren? Neem dan contact op met onze regioadviseurs:

  • Jack de Bruin, contactpersoon regio’s Limburg, Brabant, Zeeland, Gelderland en Overijssel: M 06 22 93 96 65 | E-mail: j.debruin@caop.nl  en
  • Rob Hommen, contactpersoon overige regio’s: M 06 10 07 41 70 | E-mail: r.hommen@caop.nl