Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Uitvoeringsregels ontslag wegens arbeidsongeschiktheid gepubliceerd door UWV

dinsdag 26 januari 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

UWV heeft de uitvoeringsregels omtrent ontslag wegens arbeidsongeschiktheid gepubliceerd. De regels rondom deeltijdontslag maken hier onderdeel van uit. We lichten deze regels hier toe.

Deeltijdontslag niet mogelijk
Als na twee jaar ziekte blijkt dat een werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren en de werkgever een aanvraag voor ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid indient, wordt in die situatie de toestemming voor ontslag altijd geweigerd omdat de werkgever kennelijk mogelijkheden heeft voor eigen werk in aangepaste vorm of een andere passende functie. Toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wordt alleen verleend als de werkgever aannemelijk heeft gemaakt dat hij redelijkerwijs niet de mogelijkheid heeft de werknemer binnen zesentwintig weken te werk te stellen in zijn eigen functie in aangepaste vorm of (al dan niet door middel van scholing) te herplaatsen in een andere passende functie. In de situatie waar een werknemer zijn eigen werk of ander passend werk verricht, maar voor minder uren, is dat niet het geval.

Bron: UWV