Nieuws

Utrechtse projecten goed op weg

donderdag 6 december 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

De projecten die cofinanciering ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion, zijn inmiddels in volle gang. Hoe gaat het nu met de projecten? Verlopen ze volgens plan, zijn er voldoende aanmeldingen en waar lopen de projectleiders tegenaan? Harry Rorije van het project Statushouders in het onderwijs en Marjolijn de Kroon van het project Shift Happens, beide in de regio Utrecht, vertellen over hun ervaringen.

Veel animo voor Shift Happens
Shift Happens is een project op initiatief van Onderwijspact, waarin 22 schoolbesturen uit de regio Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit Utrecht en de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht samenwerken. Samen met het UWV streefden een aantal partijen uit het Onderwijspact er in eerste instantie naar medewerkers uit de financiële sector – waar de werkgelegenheid terugloopt – aan een nieuwe carrière in het onderwijs te helpen. In het voorjaar vond een eerste voorlichtingsbijeenkomst plaats. Hoe is het daarna verder gegaan? Projectleider Marjolijn de Kroon vertelt: “Tijdens de eerste bijeenkomst merkten we dat er ook veel interesse was van mensen uit andere sectoren. Daarom hebben we in oktober een nieuwe bijeenkomst georganiseerd, waar ook niet-financials welkom waren. Daar kwamen maar liefst 270 mensen op af! Uiteindelijk hebben we 90 cv’s en motivatiebrieven ontvangen. Met 60 van hen hebben we onlangs een speeddatesessie gehouden, waarbij ze kennis konden maken met potentiële werkgevers van vo- en mbo-scholen. De lerarenopleidingen gaven er informatie over de opleidingstrajecten. En ook UWV en Voion waren aanwezig om vragen over uitkeringen en eventuele (zij-instroom)regelingen te beantwoorden. Binnenkort krijgen we een terugkoppeling van de scholen en hopen we dat een groep kandidaten op korte of langere termijn aan de slag kan in het onderwijs. Daarnaast kijken we of een aantal kandidaten in februari of september  met de opleiding kan starten, zonder aanstelling op een school.”

De kracht van samenwerking
Marjolijn is bijzonder tevreden over de eerste resultaten. “De belangstelling is groot en we zijn positief verrast door de kwaliteit van de geïnteresseerden. Ook de scholen zijn hier heel enthousiast over. De kennis en ervaring die de kandidaten in het bedrijfsleven hebben opgedaan, kan volgens hen echt een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs geven.” Wat is volgens Marjolijn de kracht van Shift Happen? “De goede samenwerking tussen de partners. Iedereen is enorm enthousiast, dat komt doordat alle partijen hier baat bij hebben. Die samenwerking geef echt meerwaarde aan dit project. We zijn dan ook heel benieuwd hoeveel kandidaten hun bevoegdheid gaan halen en voor de klas gaan staan.”

Statushouders in het onderwijs: dé kans op een nieuwe start
Binnen het project Statushouders in het onderwijs zijn ook al flinke stappen gezet. Ook hier is belangstelling groot. Het aantal kandidaten dat het traject daadwerkelijk gaat volgen, valt echter wat tegen. Projectcoördinator Harry Rorije legt uit: “We hebben te maken met een bijzondere doelgroep: mensen die de Nederlandse taal nog niet beheersen én onbekend zijn met het Nederlandse onderwijs. Zij zijn voor de financiering van dit traject vaak afhankelijk van de verschillende gemeenten. De meeste gemeenten investeren wel in de pre-bachelor voor statushouders, die zij daardoor met behoud van uitkering kunnen volgen. Het is nog niet duidelijk of zij ook het vervolgtraject – dus het behalen van de bevoegdheid – willen financieren. Dat is wel te hopen, want de kandidaten zijn juist heel gemotiveerd en enthousiast; het is voor hen dé kans op een nieuwe start op een plek waar hun talenten liggen. En dat, zo weten we uit onderzoek, biedt de meeste garantie op een goede, duurzame arbeidstoekomst. Ook voor de toekomst van dit project is het dus van belang om tot goede afspraken met nog meer gemeentes te komen.”

Aanhaken bij pre-bachelor
Ook het zoeken naar de juiste aanpak was niet eenvoudig, vertelt Harry: “Je wil het liefst zo snel mogelijk zoveel mogelijk statushouders voor de klas hebben, maar je moet ook niet uit het oog verliezen dat ze relatief veel opleiding en begeleiding nodig hebben. Ze maken een portfolio waarmee zij zo goed mogelijk in kaart brengen wat ze al in huis hebben en dan wordt ook duidelijk waar nog opleiding in nodig is. Daarnaast zijn we aangehaakt bij de bestaande pre-bachelor voor statushouders van Hogeschool Utrecht. De deelnemers worden daarin voorbereid op het Staatsexamen NT2, het studeren in het Nederlandse hbo en ze oriënteren zich op mogelijke beroepen. ‘Onze’ kandidaten volgen daar de Onderwijsroute. Ze leren hoe het Nederlandse onderwijssysteem en de onderwijscultuur in elkaar zitten en bezoeken diverse scholen. Op die manier maken we optimaal gebruik van een concept dat zich al bewezen heeft.” Op dit moment volgen zeven statushouders de Onderwijsroute. In december gaan ze zich verder oriënteren op de scholen met een snuffelstage van één dag per week. “Het vinden van oriëntatieplekken is via het Onderwijspact goed gelukt, maar we merken dat daar toch meer tijd in gaat zitten dan gedacht. Ook dat is dus een leerpuntje voor een eventueel vervolg. Daarom zijn we nu al op zoek naar scholen waar de kandidaten echt aan de slag kunnen nadat de kandidaten hun Staatsexamen hebben gehaald, zodat ze zo snel mogelijk kunnen starten met het halen van hun bevoegdheid.”