Nieuws

Vacatures met tekortvakkenlabel voor zij-instromers

dinsdag 11 september 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Voor veel scholen is het moeilijk om voldoende docenten te vinden voor de tekortvakken. De zeven reformatorische schoolbesturen in Nederland hebben daarbij een extra uitdaging. Zij zoeken immers docenten die zelf ook uit reformatorische kring komen. Daarom slaan ze de handen ineen om – samen met lerarenopleiding Driestar Educatief – medewerkers uit andere sectoren warm te maken voor een baan in het onderwijs.

Hoe kunnen we de overstap vanuit andere sectoren naar het voortgezet onderwijs aantrekkelijk maken? En hoe zorgen we ervoor dat deze nieuwe docenten niet voortijdig afhaken omdat de combinatie van een nieuwe baan met een studie te zwaar is? Dat zijn de vragen die de reformatorische schoolbesturen samen proberen te beantwoorden. Het antwoord is het ‘Tekortvakkenlabel’, waarin geschikte kandidaten hun huidige baan kunnen combineren met een studie en een klein dienstverband op een van de aangesloten scholen.

Uitvalrisico beperken
Eric Van der Poel, directeur van het Van Lodensteincollege en projectleider, legt uit hoe het zit: “Als reformatorische scholen vissen we in een relatief kleine vijver. Op sommige vacatures krijgen we niet eens reacties. Daarom kunnen we zij-instromers goed gebruiken, ook als ze niet in aanmerking komen voor de reguliere zij-instroomregeling en dus vier jaar nodig hebben om hun bevoegdheid te halen. Tegelijkertijd zien we dat het uitvalrisico bij de zij-instromers heel hoog is. Mensen geven hun vertrouwde baan op, om vervolgens te starten in een heel nieuwe werkomgeving én met een complete studie. Dat valt in de praktijk toch vaak tegen. Met het ‘Tekortvakkenlabel’ hopen we de overgang wat minder groot te maken. De zij-instromers blijven de eerste twee jaar nog in dienst bij hun huidige werkgever en komen voor 0,15 fte in dienst van de school. Zo kunnen ze starten met hun studie en aan het onderwijs snuffelen, zonder meteen hun hele carrière om te gooien.”

Enthousiaste reacties
Elke aangesloten school bepaalt zelf welke vacatures het Tekortvakkenlabel krijgen. Eric: “We richten ons echt op vakken waar we in de nabije toekomst tekorten zien. De zij-instromers geven de eerste twee jaren immers nog geen les. Welke vakken dat zijn, verschilt per school, al zien we vooral tekorten bij de exacte vakken en de talen. Na de eerste twee jaar, in schooljaar 2020-2021 hopen we acht docenten te hebben die voor circa 80% voor de klas staan. In jaar vier moeten dit zestien docenten zijn, dan hebben we de doelstelling van het project behaald. Inmiddels zijn we gestart met het werven van zij-instromers, we krijgen al veel enthousiaste reacties binnen. Het ziet er dus naar uit dat onze doelstelling haalbaar is.”

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Tekortvakkenlabel’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.