Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Valkuilen en tips bij de aanpak van het lerarentekort

donderdag 8 maart 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Tijdens een werkconferentie die het Steunpunt Opleidingsscholen in december 2017 organiseerde zijn oplossingen voor het lerarentekort verkend. In een ronde tafel gesprek zijn geen ultieme oplossingen gevonden, maar is wel gewaarschuwd voor het risico dat korte termijn oplossingen het lange termijn probleem juist groter kunnen maken. Daarnaast zijn mogelijke oplossingsrichtingen verkend.

Marco Snoek en Bob Koster, de gespreksleiders tijdens de ronde tafel, hebben de opbrengst van de ronde tafel in een document vastgelegd. Aan de hand van de fasen van de loopbaan van: opleiding, start in het beroep, voortzetting beroepsloopbaan, komen valkuilen én oplossingsrichtingen rond het lerarentekort aan de orde die wellicht behulpzaam kunnen zijn bij het maken van keuzes rond de aanpak van het lerarentekort.

Een aantal oplossingsrichtingen geeft nog geen korte termijn verlichting bij acute nood, maar die oplossingsrichtingen zijn wel belangrijk om mee te nemen bij het maken van keuzes en bij het maken van beleid voor de (middel)lange termijn.