Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Van overschotvak naar tekortvak

zondag 12 november 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Worden er op uw school docenten die zijn opgeleid in een overschotvak gestimuleerd om een tweede bevoegdheid te behalen in een tekortvak? Voion doet onderzoek naar de ervaringen die scholen hiermee hebben. Wij horen in een interview graag over uw ervaringen met het omscholen van docenten van overschotvakken naar tekortvakken, zodat andere scholen hier inspiratie uit kunnen halen en hun voordeel mee kunnen doen. Voion publiceert naar aanleiding van de interviews een handleiding met concrete aandachtspunten voor scholen.

Wilt u meedoen aan een interview? Neem dan contact op met onderzoeker Devorah van den Berg, via e-mail devorah.vandenberg@caop.nl of tel. 06-83573934.

Leerlingen voor leerlingen
Voion doet ook onderzoek naar de ervaringen die scholen hebben met de inzet van leerlingen voor leerlingen. Worden op uw school ouderejaars leerlingen ingezet bij het geven of ondersteunen van de lessen, bijvoorbeeld voor onderbouwleerlingen? Wij horen in een interview graag over uw ervaringen met de inzet van leerlingen. Voion publiceert naar aanleiding van de interviews een handleiding met concrete aandachtspunten voor scholen. Wilt u meedoen aan een interview over de inzet van leerlingen? Ook dan stellen wij het zeer op prijs als u contact opneemt met onderzoeker Devorah van den Berg.