Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Veel belangstelling voor bijeenkomsten Van on(der)bevoegd naar bevoegd

dinsdag 4 april 2017 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

Om de kwaliteit van de lessen en het onderwijs te borgen, is in het sectorakkoord vo afgesproken dat in 2017 alle lessen worden gegeven door bevoegde of benoembare leraren. Staatsecretaris Dekker heeft in februari 2016 een Plan van Aanpak terugdringen onbevoegd lesgeven aan de Tweede Kamer gestuurd. Een onderdeel van dat plan is het organiseren van regionale gesprekken tussen lerarenopleidingen en on(der)bevoegde leraren om de aansluiting tussen het aanbod van lerarenopleidingen tot stand te brengen. Inmiddels zijn er door de regionale schoolbesturen, de lerarenopleidingen en Voion meerdere regionale bijeenkomsten georganiseerd voor hrm’ers en on(der)bevoegde docenten.

Veel belangstelling voor matchingsbijeenkomsten on(der)bevoegde docenten

Inmiddels zijn er vier regionale matchingsbijeenkomsten voor on(der)bevoegde docenten geweest. In Leeuwarden, Zwolle, Duiven en Den Haag hebben per bijeenkomst  80 tot 100 docenten voorlichting gekregen over de regelingen en subsidies die er zijn en de inhoud van de opleidingstrajecten. In alle gevallen zijn er, naast Voion, meerdere lerarenopleidingen, OCW en DUO vertegenwoordigers aanwezig om informatie te geven over hun opleidingsaanbod. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om individuele vragen te stellen over de verschillende scholingstrajecten, de bevoegdheidseisen en subsidiemogelijkheden. De sfeer tijdens deze bijeenkomst is zoals een deelnemer verwoordde: “vol van energie”. Docenten voelen zich gehoord met hun persoonlijke verhalen en krijgen zoveel mogelijk adviezen op maat. Er vinden in april en mei nog drie matchingsbijeenkomsten plaats.

Kennisbijeenkomsten voor HRM’ers, schoolleiders en/of besturen.
Naast de matchingsbijeenkomsten organiseert Voion ook kennisbijeenkomsten voor HRM-ers, schoolleiders en schoolbesturen. Tijdens deze bijeenkomsten geeft Voion voorlichting over de nieuwe beleidsmaatregelen en subsidiemogelijkheden voor maatwerkafspraken (incompany opleidingen etc.). Daarnaast worden de vragen beantwoord over wanneer docenten bevoegd, benoembaar en onbevoegd zijn. De lerarenopleidingen geven op deze bijeenkomsten voorlichting en beantwoorden vragen over hun opleidingsaanbod en de mogelijkheden tot het bieden van maatwerk. Er zijn in april nog drie informatiebijeenkomsten gepland.

Wat viel op tijdens de regionale bijeenkomsten?   
  • Scholen met hoge onbevoegdheidspercentages zijn vooral vmbo-scholen (of scholen met een vmbo-afdeling).
  • Er is grote belangstelling voor de nieuwe bevoegdheid groepsleerkracht onderbouw basis/kader. (In september 2017 start een nieuwe subsidieronde voor deelnemers).
  • Tijdens de regionale bijeenkomsten zitten  in vrijwel alle gevallen meerdere lerarenopleidingen aan tafel. De opleidingen komen elkaar tegen, wisselen ervaringen uit en inspireren elkaar om meer maatwerk te bieden.
  • Inmiddels zijn er veel (samenwerkende) schoolbesturen die informatie vragen over de mogelijkheden voor maatwerk, scholing op locatie, of incompany-opleidingen.  Lerarenopleidingen zijn in toenemende mate bereid incompany opleidingen te verzorgen.
  • Door de regionale kennisbijeenkomsten gaan schoolbesturen samenwerken. Er worden bij verschillende lerarenopleidingen offertes opgevraagd voor specifieke (incompany) trajecten.
  • In alle regio’s wordt de urgentie gevoeld om het aantal onbevoegd gegeven lessen terug te dringen. In niet alle regio’s komt er een bijeenkomst voor on(der)bevoegden. Wel is of wordt in die regio’s een kennisoverleg voor HRM’ers en/of schoolleiders, of bestuurders georganiseerd.
  • Meerdere scholen en docenten betreuren het dat de Lerarenbeurs maar voor een bachelor geldt. Ook docenten die met de Lerarenbeurs een master hebben gevolgd kunnen geen gebruik maken van de Lerarenbeurs voor het behalen van een nieuwe tweedegraads bevoegdheid. De opleidings- en vervangingskosten komen in dat geval voor rekening school.
De volgende bijeenkomsten vinden binnenkort plaats:
Matchingsbijeenkomst voor on(der)bevoegde docenten:
Informatiebijeenkomsten HRM-ers:
Meer informatie over onbevoegdheid vindt u in ons dossier Van on(der)bevoegd naar bevoegd.

Figuur 1: Voortgang regionale aanpak
Rood: geen regionale bijeenkomsten (nog)
Geel: alleen kennis bijeenkomst HRM/besturen/schoolleiders
Blauw: alleen bijeenkomst onbevoegde docenten
Groen: zowel kennisbijeenkomst als matchingsbijeenkomst onbevoegde docenten

Van on(der)bevoegd naar bevoegd.png