Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Veilig werken in de sector vmbo bouwen, wonen en interieur

donderdag 12 januari 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Bent u werkzaam in de sector vmbo bouwen, wonen en interieur? Via de website www.veiligepraktijklokalen.nl/bwi zijn gratis tools en informatie beschikbaar om uw lokaal en het onderwijs veiliger te maken voor uzelf en voor uw leerlingen. De website is ontwikkeld door het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur en Voion.  

Leen Prins, voorzitter van het Platform vmbo BWI en locatiedirecteur van het Schoonhovens College: “Veilig (leren) werken is misschien wel de allerbelangrijkste voorwaarde voor alle vmbo profielen. Een goede veiligheidscultuur op school begint bij aanwezigheid van kennis en goed gedrag. Met deze website hebben docenten de informatie en tools in handen om daar invulling aan te geven. ‘100% veilig’ bestaat niet, maar er is veel dat we kunnen doen om het risico zo klein mogelijk te maken. Dat is precies wat onze maatschappij verwacht van werkgevers en  werknemers. En ouders van leraren, instructeurs en leerlingen. Op de werkvloer en in het praktijklokaal.”  

Vrij toegankelijk
De website Veiligepraktijklokalen.nl/bwi bevat informatie over wet en regelgeving rond veiligheid (bijvoorbeeld over machines en afzuiging), machine-instructiekaarten voor leerlingen en handige checklists voor een veilig lokaal en apparatuur. Met de checklist beoordeelt u periodiek of uw praktijklokaal aan alle aspecten rond veiligheid voldoet. Er zijn onder andere checklists voor het lokaal, geluid, tillen en voor machines en apparaten.

De website vervangt de papieren veiligheidsmap voor vmbo BWI. Met deze website zijn de tools nu breder beschikbaar en makkelijker te actualiseren. De website is overal te raadplegen. Het is daardoor makkelijker voor docenten om snel iets op te zoeken.  

Veilige praktijklokalen
Deze website is één van websites die deel uitmaakt van de portal www.veiligepraktijklokalen.nl. Deze portal moet toegang gaan bieden tot informatie, checklists en instructiekaarten voor alle praktijklokalen in het voortgezet onderwijs.  

Over het Platform vmbo BWI en Voion
Het Platform vmbo BWI heeft als doel de positie van het profiel Bouwen, Wonen en Interieur in het vmbo te versterken en de kwaliteit van het onderwijs in dit profiel wezenlijk te verbeteren. De activiteiten zijn primair gericht op het onderwijzend en coördinerend personeel van vmbo scholen met een profiel BWI. Het Platform is gesprekspartner binnen het onderwijsveld en de bedrijfstakken Bouwen, Wonen en Interieur. www.vmbo-bwi.nl

Voion, het A&O-fonds voor het voortgezet onderwijs, zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion werkt voor en met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs. www.voion.nl