Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Veiligheidsbeleving op scholen stabiel hoog

vrijdag 23 december 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken

Er wordt minder gepest en het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel op scholen is ‘stabiel hoog’. Dat schrijft staatssecretaris Dekker aan de Tweede kamer n.a.v. de eerste monitoring van de Wet (sociale) veiligheid op school.

Sinds 1 augustus 2015 zijn scholen in het po en vo wettelijk verplicht werk te maken van sociale veiligheid voor leerlingen op school; voor werknemers is dat al langer vastgelegd in de Arbowet. In 2016 vond de eerste monitoring plaats na de invoering van de wet (sociale ) veiligheid op school. Het veiligheidsgevoel van leerlingen en personeel is volgens de onderzoekers stabiel hoog. Van de leerlingen en het personeel in het voortgezet onderwijs voelt respectievelijk 95 procent en 88 procent zich veilig. In het primair onderwijs is dat respectievelijk 97 procent en 96 procent. In 2016 gaven minder leerlingen aan gepest te zijn dan in 2014. In het voortgezet onderwijs ging het twee jaar geleden om 11 procent van de leerlingen. Dat is nu 8 procent. In het primair onderwijs is dit percentage van 14 procent twee jaar geleden naar 10 procent nu gedaald.

Veiligheid personeel
Een aandachtspunt is het relatief lage veiligheidsgevoel van personeel op scholen in het voortgezet onderwijs (88 procent). De staatssecretaris heeft opdracht gegeven voor verdiepend onderzoek naar de factoren die samenhangen met de ervaren veiligheid/onveiligheid van personeel. Mogelijk leidt dit tot aanknopingspunten voor activiteiten die sociale partners gezamenlijk kunnen oppakken.

LHBT-leerlingen
De staatssecretaris concludeert dat de positie van lesbische, homo- en biseksuele en transgenderleerlingen en -personeelsleden (LHBT’ers) zorgelijk blijft. Het percentage LHBT-leerlingen en LHBT-personeel dat zich veilig voelt op school is weliswaar gestegen, maar zij geven aan meer met pesten en geweld te worden geconfronteerd dan andere groepen. ‘Inzet om de veiligheid van LHBT-leerlingen en LHBT-personeel te vergroten blijft dan ook hard nodig’, aldus de staatssecretaris.

Meer incidenten seksuele uitbuiting
Tenslotte constateren de onderzoekers dat scholen in het voortgezet onderwijs meer incidenten melden met seksuele uitbuiting. Gevraagd naar ervaringen met seksueel geweld (waaronder ook seksuele opmerkingen en sexting vallen) geeft 6 procent van de leerlingen in het voortgezet onderwijs aan hiervan slachtoffer te zijn. Dat blijkt een stabiel beeld te zijn over de jaren. De staatssecretaris vindt dit een onaanvaardbaar hoog percentage.

‘Ieder kind of personeelslid dat met geweld op school te maken heeft of zich niet veilig voelt op school is er een te veel. Ik constateer dat ook dat deze monitor duidelijk maakt dat het onderwerp veiligheid nog steeds blijvende aandacht verdient van iedereen’, aldus staatssecretaris Dekker.

Meer informatie