Detail Sfeer

Nieuws

Ventilatieregeling gepubliceerd

dinsdag 8 december 2020 | Veilig en vitaal werken

De ministers van BZK en OCW hebben de regeling om verbetering van het binnenklimaat te stimuleren gepubliceerd. Projecten voor noodzakelijke en energiezuinige verbeteringen in bestaande gebouwen, worden voor maximaal 30 procent gesubsidieerd.

De verbetering van de ventilatie wordt financieel gesteund, maar de andere verbeteringen zoals isolatie moeten door scholen en gemeenten zelf gefinancierd worden. De subsidie dekt daardoor niet het volledige kostenplaatje. Het aanbrengen van CO2-meters en het aanbrengen van een energieregistratie- en bewakingssysteem vallen wel onder de regeling.

Gemeenten kunnen de aanvraag voor 1 project indienen van 4 januari tot en met 30 juni 2021. Projecten gestart vanaf 1 oktober 2020 komen in aanmerking. 

Het maximum van de subsidie is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen in de schoolgebouwen die aangepakt worden. Dit loopt van € 150.000 voor gebouwen met in totaal minder dan 250 leerlingen tot € 1.000.000 voor schoolgebouwen met in totaal 2000 leerlingen of meer.

Bekijk hier meer informatie over de regeling op de website van de Rijksoverheid >>