Nieuws

Verdere versterking van de leraar

dinsdag 12 februari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

In de ‘Kamerbrief over de versterking van de leraar’ gaan de onderwijsministers in op de positie van de leraar en hoe die versterkt kan worden. Het professioneel statuut en het verplichte lerarenregister komen daarbij ook aan de orde.

In de brief schrijven de ministers dat ze deze kabinetsperiode geen werk meer zullen maken van het verplichte lerarenregister en de (her)registratie niet zullen activeren.  Pas als er sprake is van een representatieve organisatie van de beroepsgroep leraren zullen ze dit opnieuw oppakken. Het vrijwillige register blijft wel beschikbaar als online portfolio.

Professioneel statuut
Het professioneel statuut gaat wel door. “Ook leraren horen meer dan nu het geval is op de hoogte te zijn van hun rechten en mogelijkheden”, schrijven de ministers. Ze zijn zich er wel van bewust dat het voor veel schoolbesturen nog onduidelijk is wat er precies van hen verwacht wordt. Daarom zal er dit schooljaar nog niet op gehandhaafd worden op de aanwezigheid van een professioneel statuut.  

Pilots professioneel statuut
Voion ondersteunt dit schooljaar tien pilotscholen/besturen met het tot stand komen van een professioneel statuut. Op onze website delen we de ervaringen, opgedane kennis en tips van deze scholen. Het webinar ‘Invloed op je eigen werk, het professioneel statuut helpt daarbij’ geeft antwoord op vragen als ‘Wat is een professioneel statuut’, ‘Waarom is het nodig?’, ‘Welke kansen biedt dit voor de dialoog in school?’ en ‘hoe zijn leraren erbij betrokken?’.

Download ‘ Kamerbrief over de versterking van de leraar’

Bijlagen bij de Kamerbrief

  • Optimale inrichting van lerarenopleidingen
  • Specialisatiemogelijkheden in lerarenopleidingen