Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Verkiezing Leraar van het Jaar 2018

donderdag 22 februari 2018 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Loopbaan & professionalisering

De Onderwijscoöperatie is ook dit jaar weer gestart met  de campagne voor de Verkiezing Leraar van het Jaar 2018. Tot en met dinsdag 8 mei a.s. kunnen leraren, schoolleiders, onderwijs(ondersteunend) personeel, maar ook leerlingen en ouders hun favoriete leraar aanmelden voor de Verkiezing.

Doelstelling van de verkiezing Leraar van het Jaar is kwaliteiten van leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zichtbaar en bespreekbaar te maken en het leraarschap op een positieve manier in beeld te brengen. De verkiezing van de Leraar van het Jaar richt zich daarom op die leraren die in staat zijn hun omgeving te overtuigen van hun kwaliteiten, die hierover in gesprek durven en kunnen gaan en die weten te inspireren.

Ambassadeurs van de sector
De winnaars worden op het Lerarencongres op zaterdag 6 oktober bekendgemaakt. De Leraren van het Jaar 2018 zijn dan een jaar lang ambassadeur van hun sector, waarbij ze hun inspiratie, innovatie en passie mogen uitdragen en delen met de rest van Nederland. Daarmee draagt de verkiezing bij aan een positief imago van het leraarschap en zorgt dit ervoor dat de kwaliteit van de beroepsgroep bespreekbaar gemaakt wordt.

Meld uw leraar aan
U kunt uw leraar nomineren via: www.deleraarvanhetjaar.onderwijscooperatie.nl

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezing van de Leraar van het Jaar vindt u op de website van de Onderwijscoöperatie.