Nieuws

Verkort traject van tweedegraads naar eerstegraads bevoegdheid

woensdag 2 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Tweedegraads docenten bevoegd maken om les te kunnen geven in de bovenbouw van havo en vwo. Dat is de insteek van het Zuid-Hollandse project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’, dat binnenkort van start gaat.

Op veel scholen is er een tekort aan eerstegraads docenten. In de toekomst wordt dit tekort alleen maar groter, omdat de instroom van nieuwe eerstegraads docenten achterblijft bij de vraag. Scholen lossen dit onder andere op door tweedegraads docenten onderwijs te laten verzorgen in de bovenbouw. In feite betekent dit dat ze onderbevoegd voor de klas staan; dit is maar tijdelijk toegestaan. Ze moeten dus een aanvullende bevoegdheid halen. Voor veel docenten is dit een enorme drempel vanwege het lange opleidingstraject. Het gevaar dreigt dat zij, ondanks hun potentie om in de bovenbouw onderwijs te verzorgen, weer uitsluitend les gaan geven in de onderbouw.  

Bevoegdheid binnen twee jaar
Een aantal schoolbesturen in Zuid-Holland (Opleidingsschool Rotterdam, NOD Haaglanden, Opleidingsschool Haaglanden en ROS Rijnland) en RPO Rijnmond hebben het initiatief genomen om hier iets aan te doen. In samenwerking met de lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam, SEC TU Delft en ICLON Universiteit Leiden zijn zij een project gestart om binnen twee jaar zo’n veertig tweedegraads docenten hun eerstegraads bevoegdheid te laten halen. Het project bestaat uit drie belangrijke onderdelen:
  1. het screenen van tweedegraads docenten die (deels) in de bovenbouw werken;
  2. het afnemen van een Integraal Beroeps Assessment om onder andere hun vakinhoudelijke kennis, didactische competenties en leiderschapskwaliteiten in kaart te brengen;
  3. het aanbieden van een maatwerkoplossing voor het behalen van een eerstegraads bevoegdheid.

Daarna is het de bedoeling dat de docenten het maatwerktraject ook daadwerkelijk gaan volgen en binnen anderhalf jaar hun diploma halen. De docenten krijgen daarbij minimaal één dag per week studieverlof. Het project gaat in september van start met het screenen van potentiële kandidaten.  

Ideale oplossing
Ruud Grundeken, rector van het Hofstad Lyceum (onderdeel van Opleidingsschool Haaglanden), is blij met het initiatief: “Er zijn al een aantal tekortvakken, zeker in de bovenbouw van havo en vwo. Het probleem wordt steeds nijpender. Met veel kunst- en vliegwerk krijgen we de roosters elk jaar rond. Dat betekent dat we soms docenten voor de klas hebben staan zonder de juiste bevoegdheid. Capabele en enthousiaste mensen, die we graag willen behouden voor de bovenbouw. Maar ik zie ook dat ze opzien tegen de eerstegraads opleiding. Het is een lang en pittig traject, zeker als je dat naast je huidige baan moet volgen. Ik denk dan ook dat maatwerk voor deze groep een ideale oplossing kan zijn. Je maakt het traject op die manier overzichtelijk voor de docenten. En als school maak je optimaal gebruik van het kapitaal dat je al in huis hebt. Een win-winsituatie dus.”  

Stimuleringsregel regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs
Het project ‘Opscholing en doorstroming tweedegraads leraren tekortvakken’ ontvangt cofinanciering vanuit de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs van Voion. De regeling is bedoeld voor goede, regionaal georiënteerde initiatieven die samenwerking in de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken bevorderen. De eerste acht projecten zijn toegekend in april 2018 en lopen tot einde schooljaar 2018/2019.