Detail Sfeer

Nieuws

Verlenging regeling Extra Hulp voor de Klas

maandag 3 mei 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het ministerie van OCW heeft voor de verlenging van de subsidieregeling Extra hulp voor de klas 240 miljoen extra beschikbaar gesteld. Dit extra geld is bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen door middel van inzet van (extra) personeel. De aanvraagperiode van de subsidie loopt van 1 mei tot en met 1 juni 2021.

Voor het voortgezet onderwijs is een aanvullend bedrag van 56 miljoen euro beschikbaar, met een maximum bedrag van 62 euro per leerling. 

Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen in het tweede tijdvak subsidie per regio aanvragen via de penvoerder van de RAP-regio. Er kunnen geen nieuwe regio’s gevormd worden tijdens het tweede tijdvak. Een regio kan wel worden uitgebreid met een vestiging die in het eerste tijdvak nog niet heeft deelgenomen aan de regeling. Mbo-instellingen die nog geen aanvraag hebben ingediend, kunnen alsnog een aanvraag indienen voor de verlenging.

Voor regio's die eerder een aanvraag hebben ingediend voor het eerste tijdvak, stelt Dus-i een aanvraagformulier beschikbaar met vooraf zoveel mogelijk ingevulde gegevens uit het eerste tijdvak van deze regeling. De penvoerder ontvangt deze en geeft op het aanvraagformulier aan of de gegevens kloppen en indien noodzakelijk kunnen deze vooraf ingevulde gegevens worden gewijzigd en aangevuld.

Uiterlijk 31 augustus worden de middelen aan de regio’s uitgekeerd. De eisen voor het indienen van een aanvraag bekijken? Ga naar dus-i.nl/subsidies.