Nieuws

Vernieuwde Startwijzer VO versterkt de begeleiding van startende leraren

maandag 15 juli 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

VO-scholen die de begeleiding van startende leraren verder willen verbeteren, kunnen gebruikmaken van de vernieuwde Startwijzer VO. Deze digitale scan brengt in beeld hoe startende leraren op school ingewerkt en begeleid worden en op welke onderdelen er winst te behalen valt.

Sinds de update van de Startwijzer is deze gebruiksvriendelijker. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om collega’s (op de school/scholen) uit te nodigen om de Startwijzer in te vullen en er is een duidelijk overzicht van de uitkomsten.

Doel van de Startwijzer VO is om scholen te helpen stappen te zetten om te komen tot een (nog) betere begeleiding van beginnende leraren en zo ook uitval onder deze groep te voorkomen. De gemaakte stappen kunnen daarnaast ook bijdragen aan een succesvolle werving en selectie van nieuwe leraren.

Naar de Startwijzer-VO >>