Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Vernieuwing van onderwijs door benutten meer ruimte en tijd

donderdag 31 maart 2016 | Loopbaan & professionalisering | Algemeen Voion

De nieuwe wet Onderwijstijd biedt veel ruimte voor vernieuwing van het onderwijs. Dat bleek tijdens het debat op 9 maart 2016 in De Balie in Amsterdam. Een school die al vergaande stappen heeft gezet is het Vathorst College in Amersfoort. Jasmijn Kester, Anske de Boer en Femke Pool vertelden hoe Het Vathorst College de ruimte gebruikt om creatief te spelen met onderwijstijd. Zij gaan onder andere experimenteren met het tegelijkertijd inroosteren van meerdere vakken die een leerling volgt. Vertrouwen om zelf keuzes te maken, ruimte en autonomie voor zowel docenten als leerlingen liggen hieraan ten grondslag.

In een vraaggesprek met gespreksleider Rottenberg ging Inspecteur-generaal Monique Vogelzang in op de rol van de Inspectie van het Onderwijs bij vernieuwingen. “Het gaat ons altijd om de vraag wat de ambities zijn. Natuurlijk blijven we ook de kwaliteit waarborgen, maar voldoe je aan de basiskwaliteit, dan kun je je eigen route kiezen”. “Denk vanuit de eigen ambities en wat je wil realiseren met je onderwijs. Denk niet vanuit beperkingen, maar denk aan wat je wil bereiken. En kijk daarna naar de minimale eisen waar je rekening mee moet houden. De kaders die de wetgeving stelt, zijn al ruim.”

Nieuwsgierig?
Bent u nieuwsgierig naar het verhaal van het Vathorst College en naar de discussies? Bekijk dan de video-opnames van het debat op 9 maart 2016. Bijvoorbeeld tijdens een studiedag of een teambijeenkomst. Of lees het verslag of gebruik de mindmap als gespreksstarter. Op onze website vindt u meer informatie over de Wet op onderwijstijd.

Slotdebat 24 mei
Tijdens deze afsluitende bijeenkomst voor primair en voortgezet onderwijs bespreken we met schoolleiders, leraren en bestuurders hoe je de ruimte benut die er is om schoolontwikkeling vorm te geven. Hoe neem je je eigen verantwoordelijkheid, op het niveau van de school, het team en het individu? Deelname is gratis. Aanmelden kan via de website van De Balie

Debatreeks
De debatten zijn onderdeel van de reeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling. De debatreeks is bedoeld voor leraren, schoolleiders en bestuurders in het primair en het voortgezet onderwijs en hebben tot doel schoolleiders en leraren te stimuleren om in dialoog te gaan om schoolontwikkeling verder vorm te geven. De initiatiefnemers, VOION, het Arbeidsmarktplatform PO en De Balie, organiseren de reeks in samenwerking met het CAOP en de Onderwijscoöperatie. Elk debat heeft zijn eigen thema.

Overige debatten
• 19 november 2015: Vernieuwend leiderschap in de school (primair onderwijs).
• 27 januari 2016: School en maatschappelijke dynamiek (primair onderwijs).
• 3 februari 2016, Een ander perspectief op taakbeleid en werkdruk (voortgezet onderwijs).