Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Versoepeling uitvoering Participatiewet

maandag 14 december 2015 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met VNG, sociale partners en UWV overeenstemming bereikt over een aantal aanpassingen van de Participatiewet. De aanpassingen zien toe op een versoepeling van de uitvoering van deze wet. 

Een van de aanpassingen betreft dat (ex-)leerlingen die afkomstig zijn uit het voortgezet speciaal onderwijs zonder toetsing door UWV direct toegelaten worden tot de doelgroep voor de extra banen die beschikbaar komen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook komt er een eenvoudigere opzet van loonwaardebepaling op de werkplek, waar met name werkgevers en gemeenten op hebben aangedrongen. Deze maatregelen maken het makkelijker om mensen die vanwege een beperking niet het minimumloon kunnen verdienen, te plaatsen op de extra banen.

Werkgevers en gemeenten krijgen de mogelijkheid om voor het eerste half jaar van een dienstverband te rekenen met een vooraf bepaalde loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Na dat eerste half jaar wordt op de werkplek de loonwaarde bepaald en wordt de loonkostensubsidie hierop aangepast. Ook krijgen gemeenten de ruimte om af te wijken van de vaste momenten om iemands loonwaarde opnieuw te bepalen.

Bron: SZW