Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

VO-raad: Naar een aantrekkelijk lerarenberoep

dinsdag 5 april 2016 | Loopbaan & professionalisering

De VO-raad presenteerde op 31 maart 2016 op haar jaarlijkse congres het actieplan voor het voortgezet onderwijs: ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ met zeven concrete punten om het lerarenberoep aantrekkelijker te maken. Met het actieplan wil de VO-raad de ruimte en tijd van leraren vergroten en de concurrentiekracht van het lerarenberoep hoger op de agenda zetten. 

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad: “Het staat buiten kijf dat leraren een doorslaggevende rol spelen in het toekomstbestendig maken van het onderwijs. Ik zie leraren zich elke dag vol passie inzetten voor de ontwikkeling van hun leerlingen en het onderwijs. Tegelijk zien we echter ook dat het vak onder druk staat en dat leraren te weinig tijd en ruimte hebben voor hun professionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het onderwijs. Aan de hand van deze zeven actiepunten hopen we met de inzet van verschillende partijen tot meer ruimte voor leraren te komen, en tot een nog aantrekkelijker beroep om in te werken.”

  1. Investeren in ontwikkeltijd voor leraren
  2. Meer samenwerking en maatwerk in sterke docententeams
  3. Een herijking van het taakbeleid
  4. Investeer in loopbaan- en loonontwikkeling
  5. Investeer in een professionele cultuur op school en de versterking van strategisch personeelsbeleid
  6. Verbeter de lerarenopleiding en maak scholen mede-eigenaar van de lerarenopleiding
  7. Een aantrekkelijk beroep als gezamenlijke verantwoordelijkheid

Deze actiepunten kwamen tot stand na vele gesprekken met leraren, schoolleiders en bestuurders.

Meer informatie