Nieuws

VO-raad publiceert informatiegids leerlingendaling

dinsdag 12 november 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt

Een groot deel van Nederland krijgt de komende jaren met leerlingendaling te maken. De VO-raad heeft een compacte informatiegids opgesteld waarin de belangrijkste aspecten van leerlingendaling worden behandeld. Waarom is er leerlingendaling, wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan, en welke maatregelen zijn mogelijk? Ook wordt uitgelegd dat van schoolbesturen wordt verwacht dat zij niet alleen doen wat nodig is voor hun eigen scholen, maar ook wat nodig is voor het onderwijs in de regio.