Nieuws

Voion als kennisdeler en inspirator

maandag 14 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

Voion organiseerde op 17 april de conferentie met de titel  ‘Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst’. Waarom? Om én het veld over dit thema met interessante inhoud te laten kennismaken én om input te ontvangen voor het meerjarenprogramma van Voion. Een dubbelslag waarbij bezoekers werden getrakteerd op interessante inhoud en volop hun eigen inhoud konden toevoegen. 

Het eerste deel van het programma betrof een drietal TedTalks over de thema’s werkdruk, professionele werkomgeving en lerarentekort.

Dialoog werkdruk
Babette Bronkhorst heeft als Projectmanager Gezond Werken in de Zorg een duidelijke boodschap in haar TedTalk. Start direct een continue dialoog over dit onderwerp. Laat daar als leidinggevende je betrokkenheid bij zien door je oprechte belangstelling te laten blijken en de uitkomsten van die dialoog als basis voor actie te zien. Is dit een open deur? Jazeker, dat gaf Babette graag toe. Maar doe het dan ook!

Bekijk de TedTalk van Babette Bronkhorst:2000 nieuwe docenten extra
Voorzitter van de Vereniging van Universiteiten Pieter Duisenberg geeft de zaal hoop. Wij moeten erin geloven dat we het lerarentekort gaan oplossen, zo vindt hij. Vanuit de universiteiten wordt er in ieder geval gebuffeld om er per jaar 2000 extra academici bij te krijgen.

Bekijk de TedTalk van Pieter Duisenberg: 
Professioneel statuut
Robert-Jan Oranje is er als nieuwe directeur van Zuid-West College in geslaagd om van onderop de school op te bouwen. Hij begon als frisse teamleider en in korte tijd kwam hij voor de uitdaging te staan om de directeursfunctie op zich te nemen. Robert-Jan heeft een vergelijkbare boodschap: luister naar je collega’s en geef hen professionele ruimte. Het professioneel statuut is een prima instrument om dat te verankeren in de schoolorganisatie.

Bekijk de TedTalk van Robert-Jan Oranje:
In gesprek
Na de TedTalks gingen deelnemers aan de conferentie uiteen om in gesprekstafels verder te praten over de drie thema’s. Het doel van elke gesprektafel was om een opdracht aan Voion te formuleren: waar moet Voion zich in de meerjarenplanning van 2018-2022 op richten?

Deelnemers gaven aan dat voor Voion verschillende rollen zijn weggelegd rondom deze drie urgente thema’s:

  • In scholen zal men moeten investeren in teamleiderschap en Voion kan daarvoor instrumenten leveren. Dat kan door bijvoorbeeld kennis te delen over wat werkt en hoe de werkdruk kan afnemen door het onderwijs anders te organiseren. Voion zou een aanjager van die dialoog in scholen kunnen zijn.
  • Zorg dat je ook relevanter wordt voor de docent zelf. Het zijn nog vaak mensen uit de staf die Voion gebruiken. Zie scholen als een klant die dolgraag wil afnemen als hij maar goed gezien en gehoord wordt. Ben aanjager van nieuwe processen en laat het dan los. Verbind scholen met elkaar door de brede kennis die Voion heeft over goede praktijken in het veld.
  • Het goede nieuws lijkt dat het imago van de leraar in de lift zit. Maar dan nog is het zaak om creatief te zoeken naar nieuwe wegen door bijvoorbeeld maatwerk te leveren voor zij-instromers of vanuit bedrijven mensen 1 of 2 dagen op een school in te zetten. Waarom gaan klassen niet naar bedrijven toe om daar les te krijgen. En welke mogelijkheden bieden digitalisering nog? In ieder geval is er veel voor te zeggen om alle belemmeringen in de regelgeving te tackelen. Misschien weegt bekwaamheid dan net zo veel als bevoegdheid. Voion zou ook hier kennisdeler en aanjager kunnen zijn.

Sfeerreportage
Heeft u de conferentie Samen werken aan de schoolorganisatie van de toekomst gemist? Onderstaande sfeerreportage biedt een korte impressie: