Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Volledige pensioenopbouw bij opname pensioen blijft mogelijk

dinsdag 7 februari 2017 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De Belastingdienst heeft besloten dat volledige pensioenopbouw in combinatie met vervroegde ingang van pensioen mogelijk blijft. Dit geldt echter alleen voor werknemers die gebruik maken van een verlofconstructie, ook wel generatiepact genoemd.

Wat houdt de verlofconstructie in?
Het gaat om bijzonder verlof (een vorm van lang buitengewoon verlof die nog niet in de CAO VO omschreven is) tegen gedeeltelijke doorbetaling van salaris. Samen met uw werknemer, maakt u afspraken over de omvang van dit bijzonder verlof, de ingangsdatum, de duur en de mate waarin u als werkgever loon betaalt over dit verlof. De periode waarin u bijzonder verlof verleent is tot het einde van het dienstverband, dus maximaal tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd. De werknemer kan er zelf voor kiezen zijn inkomen aan te vullen door KeuzePensioen op te nemen.

De ontstane ruimte in de organisatie kunt u gebruiken om boventalligheid op te lossen of om een jongere werknemer te werven. Omdat hier zowel oudere als jongere werknemers van profiteren, wordt dit een generatiepact genoemd.

Een dergelijke regeling is fiscaal toegestaan mits de werknemer tenminste 50% van de oorspronkelijke werktijd feitelijk aan het werk blijft. Ook mag de regeling niet eerder dan 10 jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd in gaan. Als de resterende werktijd minder dan 50% wordt, dan ziet de fiscus dit als een regeling voor vervroegde uittreding (RVU) en zal zij 52% belasting heffen over de totale regeling.
Indien u twijfelt, adviseren wij u contact op te nemen met een competente belastingadviseur.

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag was een van de eerste werkgevers die deze regeling invoerde. Totdat de Belastingdienst aangaf vraagtekens te hebben bij de combinatie tussen het generatiepact en het vroegpensioen. Daardoor zouden deelnemers aan het pact niet de mogelijkheid hebben om een deel van hun pensioen vervroegd op te nemen om een terugval in inkomen op te vangen zonder dat dit gevolgen heeft voor de pensioenopbouw.

Minister Asscher heeft nu aangegeven dat volledige pensioenopbouw mogelijk blijft ook als de werknemer vervroegd pensioen opneemt. Wel geldt de voorwaarde dat de werknemer nog ten minste voor 50% moet blijven werken ten opzichte van vóór zijn deelname aan het generatiepact.

Bron: ABP