Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Voorbereid op incidenten

dinsdag 24 januari 2017 | Veilig, gezond & vitaal werken

De afgelopen weken hebben zich een aantal incidenten op scholen voorgedaan: de zelfdoding op school van een docent, de zelfdoding van een leerling en de dreiging van schoolaanslagen. Dergelijke incidenten kunnen op elke school gebeuren. En ze gebeuren per definitie onverwacht. Bent u als school voorbereid op een incident of calamiteit? 

Incidenten kunnen een grote organisatorische en sociale impact hebben. Zeker als er veel media- aandacht is. Hoe kunt u als school hier het beste mee omgaan? Het is verstandig u hier goed op voor te bereiden. Op onze website, in de dossiers Sociale veiligheid en (Dreiging van een)schoolaanslag, vindt u hier veel informatie over. Ook vindt u er instrumenten en tools zoals de ‘Checklist incidenten voorkomen’ en het ‘Stappenplan Leren van Incidenten’. Hiermee kunt u o.a. toetsen of uw school voldoende is voorbereid op het omgaan met incidenten.

Ook op de website van Stichting School en Veiligheid vindt u actuele informatie over hoe u zich als school kunt voorbereiden op een incident of calamiteit.