Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Voorstel kabinet voor regeling betaling transitievergoeding bij ontslag wegens arbeidsongeschiktheid

dinsdag 21 juni 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

Het kabinet wil met een regeling komen waardoor werkgevers voor het betalen van de transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer worden gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat voor werkgevers wel een verhoging van de (uniforme) premie tegenover.

Als werkgevers de transitievergoeding niet meer zelf hoeven te betalen, is er voor de werkgever in ieder geval geen aanleiding meer om een dienstverband slapend te houden. Dat gebeurt nu veel om de transitievergoeding bij ontslag niet te hoeven uitkeren. Het kabinet laat ook onderzoeken of het mogelijk is om deze regeling met terugwerkende kracht in te laten gaan.

Bron: Brief Stichting van de Arbeid