Nieuws

Wat doet uw school rondom gezondheid en welzijn van leerlingen?

maandag 5 oktober 2020 | Veilig en vitaal werken

Maastricht University roept scholen op mee te doen aan een onderzoek om inzicht te krijgen in de aanpak van scholen op het gebied van leefstijl, gezondheid en welzijn van leerlingen.

Meedoen kan voor 1 december door de vragenlijst in te vullen over uw schoollocatie via www.gezondheidenwelzijn.nl. Als dank ontvangt u een rapport over uw school. Daarin kunt u zien hoe uw school ervoor staat op elk van de onderdelen in het onderzoek, in vergelijking met het landelijke gemiddelde.

De onderzoekers kijken naar scholen die wel en niet werken volgens de zogenaamde Gezonde Schoolaanpak. Daarmee kunnen ze advies geven aan o.a. gemeenten en GGD-en om de ondersteuning aan scholen te verbeteren.

Het onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’ wordt uitgevoerd door drie academische werkplaatsen (AWPG Limburg, AMPHI en AGORA), onderzoeksinstituut TNO en 7 GGD’en, en gesubsidieerd door Zonmw. De opdrachtgevers zijn o.a. de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De PO-Raad, de VO-raad en de MBO Raad ondersteunen dit onderzoek.