Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wat mag u vragen aan uw zieke werknemer?

woensdag 15 juni 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Veilig, gezond & vitaal werken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) publiceerde onlangs de beleidsregels ‘De zieke werknemer’. De beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken. Voion heeft daarom het VO-Signaal Privacy – de beschrerming van persoonsgegevens bij verzuim vernieuwd. In deze uitgave speciaal voor het voortgezet onderwijs, leest u o.a. welke informatie u mag opvragen bij uw zieke werknemer en welke gegevens u wel en niet mag registreren en verstrekken aan derden.