Nieuws

Wat verandert er met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren?

dinsdag 20 november 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Naar verwachting treedt op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze wet regelt dat ambtenaren dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers in de private sector. Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers in het openbaar onderwijs?

Werknemers in het openbaar onderwijs zullen in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen voor werkgevers en werknemers in het openbaar onderwijs?
  • De (eenzijdige) aanstelling van zittende medewerkers wordt automatisch omgezet in een (tweezijdige) arbeidsovereenkomst.
  • Met ambtenaren die na inwerkingtreding van de nieuwe wet in dienst treden, wordt een arbeidsovereenkomst gesloten. De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten (titel 10 van boek 7) worden van toepassing.
  • De CAO VO wordt van toepassing, zonder dat hiervoor een rechtspositiebesluit genomen hoeft te worden.
  • De privaatrechtelijke rechtsbescherming en het private ontslagstelsel gaan gelden; hier onder valt de preventieve ontslagtoets door UWV of kantonrechter.
  • De Wet werk en zekerheid (WWZ) wordt in volle omvang ook van toepassing op het openbaar onderwijs.
  • In plaats van bezwaar bij de eigen werkgever en beroep bij de bestuursrechter, komt de gang naar de kantonrechter. De hoogste rechter is niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad.
  • De aansluiting bij de Bezwarencommissie funderend onderwijs wordt ook verplicht voor het openbaar onderwijs.
Op dit moment verandert er nog niets, maar wordt de inwerkingtreding van de wet voorbereid. Uiteindelijk wordt bij koninklijk besluit de definitieve inwerkingtreding van de wet bepaald.