Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Week Tegen Pesten (19-23 september 2016)

dinsdag 13 september 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken

Dit jaar richt De Week Tegen Pesten, een gezamenlijk initiatief van Stichting School & Veiligheid en Respect Education Foundation, zich met het thema ‘#jedoetertoe’ zich op de leraar. Die speelt namelijk een grote rol in het realiseren van een prettige groep en een veilige klas voor iedereen. Tijdens de Week Tegen Pesten kunnen leraren op www.weektegenpesten.com testen wat voor type leraar ze zijn en zichzelf versterken met tips en lesmateriaal dat past bij hun manier van lesgeven.

De Week Tegen Pesten is ieder jaar in de vierde week van september. De eerste weken na de zomervakantie zijn een belangrijke periode in het proces van groepsvorming. In die periode wordt bepaald hoe er de rest van het jaar met elkaar wordt omgegaan. En daarmee ook hoe groot de kans is op pestgedrag.

Ideeën, methodes en handreikingen
Om het nieuwe schooljaar goed te beginnen vindt u op www.weektegenpesten.com ideeën, methodes en handreikingen over groepsdynamiek. Zo kunt u vanaf de eerste dag werken aan het creëren van een fijne en veilige groep.

Meer informatie
Op de website van de Stichting School en Veiligheid vindt u meer informatie over pestgedrag tussen leerlingen. Voor meer informatie over de Week Tegen Pesten, kunt u terecht op www.weektegenpesten.com.