Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Week van de werkstress: oplossingen centraal

maandag 14 november 2016 | Veilig, gezond & vitaal werken | Algemeen Voion

Een op de vijf werknemers in het voortgezet onderwijs heeft een paar keer maand of vaker last van burn-outachtige klachten. Het gaat vooral over het gevoel aan het eind van de werkdag helemaal leeg of ‘op’ te zijn. Werkstress is in Nederland beroepsziekte nummer één.

Werkstress kent vele oorzaken, maar er is veel dat werkgevers en werknemers kunnen doen om werkstress aan te pakken. Tijdens de nationale Week van de Werkstress staan deze oplossingen centraal. Wij laten u zien welke diensten en hulpmiddelen beschikbaar zijn voor scholen om in actie te komen tegen werkstress.

Weet u wat er leeft bij uw medewerkers?
Managementrapportages, kengetallen, het overlegcircuit, functionele contacten, gesprekkencycli en het informele circuit leveren doorgaans voldoende informatie om te weten hoe het werk door werknemers wordt beleefd, welke problemen opgelost moeten worden en hoe het met de sfeer in school is gesteld. Maar soms is het nodig om dieper en systematisch in te zoomen op wat er leeft bij werknemers en daarover objectieve gegevens te verzamelen. Hieronder vindt u enkele tools en onderzoeksinstrumenten toegespitst op het voortgezet onderwijs die u daarbij kunnen helpen.

Wat is nodig om werkstress aan te pakken?
Van elke onderwijswerkgever wordt verwacht dat hij beleid voert om het risico op werkstress te voorkomen of te beperken. In de Arbocatalogus-VO zijn de sectorafspraken vastgelegd over wat minimaal nodig is om werkstress aan te pakken. De werkstressnorm beschrijft de stappen die nodig zijn om tot een gedegen en gedragen aanpak van werkstress te komen.

Een uitgebreide beschrijving om werkdruk aan te pakken in uw school, vindt u in de handreiking Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag; basis voor goed onderwijs.

Herkent u stress bij uw medewerker?
Ga dan het gesprek aan. In de gesprekswaaier en de handleiding 'Samen in gesprek over meer plezier in het werk' vindt u onder andere tips en adviezen voor het aangaan en voeren van gesprekken over (het oplossen van) stress.

Kennisdossier
Op onze website vindt u een uitgebreid kennisdossier over werkstress en werkdruk. Wat is werkdruk en werkstress? Hoe kunt u werkstress voorkomen en beperken? Welke instrumenten en tools zijn er? Ook vindt u er informatie over het wettelijk kader en tips en verhalen van scholen over hun visie en aanpak van werkdruk en werkstress.

Advies?
Heeft u vragen over werkdruk en werkstress op uw school? Wij denken graag met u mee over de juiste aanpak. Neem contact op met ons servicecenter via info@voion.nl of bel met 045-5796024.

Flitsenquête maatregelen werkstress
Uit de laatste Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden blijkt dat 67% van de werknemers in het voortgezet onderwijs vindt dat aanvullende maatregelen tegen werkdruk en of werkstress nodig zijn. Op welke maatregelen werknemers doelen is niet gevraagd. Voion wil graag een indruk krijgen aan welke maatregelen u behoefte heeft. Zou u daarom twee vragen willen beantwoorden?


Logo-Werkstress-2016.jpgWeek van de werkstress

Tijdens de Week van de Werkstress organiseren meer dan honderd bedrijven door heel Nederland activiteiten om werkstress aan te pakken, werkplezier te verhogen en ziekteverzuim te verminderen. De Week van de Werkstress is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze campagne heeft tot doel om werkgevers en werknemers bewust te maken van de risico’s van teveel werkstress en het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer.