Detail Sfeer

Nieuws

Weer een ziekmelding, is het COVID-19 of een griepje?

dinsdag 26 januari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Een school heeft als werkgever de verplichting om zich in te spannen voor een veilige leer- en werkomgeving voor werknemers en scholieren. Vanwege de Privacy wetgeving mogen bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, niet geregistreerd worden. Zelfs niet wanneer de medewerker het zelf aangeeft. Dus ook niet in deze Corona tijd. Hoe voldoe je dan als school aan je zorgplicht?

Op het moment dat een medewerker zich ziek meldt, dient u, ook tijdens de Corona-pandemie, de normale procedure in te zetten. Het is goed om de bedrijfsarts bij een ziekmelding in te schakelen. Deze mag namelijk een ziekteregistratie bijhouden en hierover rapporteren aan de werkgever. In deze, geanonimiseerde, rapportage kan hij het volgende opnemen: de locatie, de klas/groep, laatste dag aanwezig op school. Met deze informatie kan de werkgever bepalen welke klassen, groepen, ouders en/of medewerkers geïnformeerd moeten worden. In deze communicatie mag uiteraard niet genoemd worden om welke medewerker het gaat. Als de zieke medewerker COVID-19 heeft, dan staat hij hierover in contact met de GGD. Deze heeft een wettelijke taak om ziektegegevens te registreren. De GGD gebruikt dit voor de bron- en contactonderzoeken en de informatieverstrekking naar alle betrokkenen.

Meer relevante informatie over privacy en de registratie van covid-19 vindt u op de website van de VO-raad ( Q&A privacy en registratie covid-19 - VO-raad (vo-raad.nl) )