Nieuws

Werkdruk in onderwijs hoger dan Nederlands gemiddelde

dinsdag 25 juni 2019 | Veilig en vitaal werken

Werkdruk is een probleem dat al decennialang op de agenda staat. Tot op heden is er nog geen concrete oplossing voor dit probleem. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaf onderzoeksbureau TNO de opdracht om de werkdruk onder de loep te nemen, de ontwikkelingen in de tijd te onderzoeken en te kijken naar mogelijke verklaringen.

Dit onderzoek bevestigt dat de werkdruk in het onderwijs hoger is dan het Nederlandse gemiddelde. Ook laat het zien dat onderwijsmedewerkers vaker burn-outklachten hebben (22,1% in 2017)  dan andere werknemers (15,9%) (bron: NEA 2017). Bovendien steeg het aandeel werknemers dat klachten ervaart van werkdruk harder dan in andere sectoren en geven meer onderwijsmedewerkers aan dat ze emotioneel belast worden. Ook schoolbesturen noemen werkdruk vaker (6 op de 10 keer) een belangrijk risico dan andere werkgevers.

Agressie
Wanneer er specifiek wordt ingezoomd op het voortgezet onderwijs geven werkgevers vaker aan dat agressie een belangrijk arbeidsrisico is dan in andere subsectoren van het onderwijs. Ook komt in het vo ongewenst gedrag van derden (leerlingen en ouders), maar ook van collega’s en leidinggevenden vaker voor.

Parttimers
Een opvallend resultaat binnen het vo is dat parttimers (0,6-0,8 fte) in vergelijking met fulltimers vaker hoge taakeisen ervaren. Ook beoordelen zij het werk vaker als emotioneel zwaar en moeilijk. Daarbij ondervinden zij lage regelmogelijkheden. Ruim 4 op de 10 werknemers in het vo met een parttime contract bevindt zich in een situatie van hoge taakeisen en lage regelmogelijkheden. Deze combinatie wordt als indicator voor werkdruk gezien.

Mismatch kennis en vaardigheden
Binnen het vo is er, in tegenstelling tot de totale onderwijssector, een relatie tussen kwalificatie en taakeisen. Werknemers die méér kennis en vaardigheden hebben dan benodigd, ervaren vaker hoge taakeisen. Hierbij maakt het niet uit of iemand starter is of ervaren werknemer.

Meer informatie
- TNO rapport werkdruk in het onderwijs
- Bekijk het dossier ‘Werkdruk en werkstress’ van Voion