Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Wet Normalisatie rechtspositie ambtenaren aangenomen

dinsdag 22 november 2016 | Arbeidsmarkt & mobiliteit

De Eerste Kamer heeft op 8 november ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel ‘Normalisering rechtspositie ambtenaren’. Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat werknemers in het openbaar onderwijs in de toekomst niet langer onder het ambtenarenrecht, maar net als werknemers in het bijzonder onderwijs onder het private arbeidsrecht op grond van het Burgerlijk Wetboek vallen.

Door de nieuwe wet vallen alle ambtenaren, behalve die van politie, defensie en de rechterlijke macht, onder het normale arbeidsrecht. Het wetsvoorstel neemt de oneerlijke concurrentie tussen openbaar en bijzonder onderwijs weg. Eerder was het zo dat werknemers in het openbaar onderwijs de status van ambtenaar hadden. Daarmee vielen zij buiten de bepalingen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) en konden zij de vervanging van zieke leerkrachten veel eenvoudiger regelen dan het bijzonder onderwijs. Ook had het openbaar onderwijs nog niet te maken met de transitievergoeding.

Ontslagrecht verandert
Voor werknemers in het openbaar onderwijs betekent dit dat ook zij straks zullen gaan werken op basis van  tweezijdige arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht met als gevolg dat de Wet werk en zekerheid en het Burgerlijk Wetboek (BW) gaan gelden. Ook gaat voor hen de ketenregeling en het BW-ontslagrecht gelden. Voor het ontslag moet het UWV of de kantonrechter eerst toestemming geven, te weten de preventieve ontslagtoets. De procedure bij ontslag verandert dus, maar de werkgever moet wel – net als onder de regels van het openbaar onderwijs – een in de cao genoemde grond voor het ontslag hebben. In de CAO VO zullen de arbeidsrechtelijke verschillen tussen openbaar en bijzonder verdwijnen.

Invoering van de wet
Tijdens de behandeling van de wet is duidelijk geworden dat het nog jaren zal duren voordat dit alles echt van kracht zal zijn. Er moeten tientallen wetten en honderden regelingen gewijzigd worden. Ook een invoeringswet met daarin ook voor het onderwijs specifieke zaken zal nog goedgekeurd moeten worden.