Nieuws

Wet verandering koppeling AOW-leeftijd gepland voor 1 januari 2021

dinsdag 17 november 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Het wetsvoorstel om de koppeling te wijzigen tussen de ingang van de AOW- en pensioenrichtleeftijd en de levensverwachting gaat uit van inwerkingtreding per 2021.

Het voorstel verandert de één-op-één koppeling van stijging van de AOW-leeftijd aan de ontwikkeling van de levensverwachting in een tweederde koppeling. Hierdoor stijgt de AOW-leeftijd in de toekomst minder snel bij een stijgende levensverwachting. Feitelijk betekent dit dat een stijging van de levensverwachting met twaalf maanden resulteert in een stijging van de AOW-leeftijd met nog maar acht maanden.

Dit wetsvoorstel vloeit voort uit het Pensioenakkoord en is voor het zomerreces ingediend bij de Tweede Kamer in de verwachting dat daarmee nog voldoende tijd beschikbaar zou zijn voor het parlementaire traject.

Op 10 november jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet verandering koppeling AOW-leeftijd aangenomen. Voor een correcte en tijdige vaststelling van de AOW-leeftijd voor de jaren 2025 en 2026 is het gewenst dat de wet per 1 januari 2021 in werking treedt. De minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken hebben de Eerste Kamer daarom verzocht dit wetsvoorstel zo snel mogelijk te behandelen.